top of page
Search
  • Writer's pictureDaniel N

המרכז הטיפולי אוניברסיטאי בר אילן רטורנו ניזולטר 1- אוטובר 2021

Updated: Oct 5, 2021

לצד ההשקה של אתר המרכז החדש שמחים לעדכן אתכם בעשייה שלנו בימים אלו.


"עמדותיהן של נשים מכורות כלפי סנקציות בקהילת טיפולית" מחקר ראשון שנעשה במסגרת המרכז הטיפולי אוניברסיטאי- בר אילן רטורנו הסתיים זה עתה. המחקר נעשה על ידי אשרת בן שושן בהנחייתו של פרופ' תומר עינת. אשרת מדריכה בקהילת הנשים החליטה לחקור את הסנקציות המסורתיות הנהוגות בקהילות טיפוליות בעולם על ידי ראיונות עומק השופכים אור על התפיסות האישיות של מטופלות שסיימו בהצלחה קהילות טיפוליות. המחקר בחן את עמדותיהן של 12 נשים מקהילת רטורנו ומקהילת הדרך ומציע דרכי פעולה חדשניות בטיפול באוכלוסיה רגישה זו.


תכנית התערבות של טיפול מבוסס העברה בנשים עם הפרעות אישיות והתמכרות - צוות היחידה האמבולטורית מפגשים החל בתכנית להכשרת מטפלים בטיפול מבוסס העברה על ידי ד"ר יוגב קיוותי מהמחלקה לפסיכולוגיה בר אילן. תוכנית הטיפול החדשנית תלווה במחקר מלווה הבודק את תחושת המסוגלות של אנשי הטיפול בטיפול במטופלות עם הפרעת אישיות גבולית.


כקהילת טיפולית לומדת תכנית 'ג'ורנל קלאב' שנתית פתחה את שעריה לעובדי רטורנו ולשותפי המרכז. הרצאה ראשונה מפי פרופ' נתי רונאל התקיימה בתחילת אוקטובר ויצרה דיון עמוק ופורה על מקומן של תוצאות התנהגותיות בקהילה הטיפולית. מיישמים את הידע העשיר הנרכש במחקר ומחברים אותו אל העשייה הטיפולית בשטח. במפגש השתתפו נציגים מקהילת הבוגרים, האשפוזית לנערות ומקהילת הנוער וכן מצוות ההנהלה. התכנית מתקיימת אחת לחודש בימי שני הראשון בכל חודש, במגוון סוגיות המעסיקות את הצוות הטיפולי.


בנק שאלונים שילוו את הטיפול נבנה ובימים אלו אנו עמלים על הטמעתו, מגוון כלים כמותניים ילוו את הטיפול בקהילה בנקודות זמן שונות ויאפשרו לצוות לאתר, לבקר, לראות ולשפר את ההתקדמות בטיפול של המטופלים. השאלונים קובצו על ידי ד"ר מעין נגר מתוך המלצותיהם של חברי ועדת ההיגוי של המרכז.
מוזמנים להמשיך ולהתעדכן על קולות קוראים, הרצאות וכנסים של המרכז


#רטורנו

#בראילן

#בלוג

#מחקר

#התמכרות


7 views0 comments
bottom of page