top of page
Helping Hands

המרכז הטיפולי אוניברסיטאי בר אילן - רטורנו

מרכז אימפקט האינטרדיסציפלינרי יוצא מנקודת הנחה שהפעלת שיתופי פעולה בין מחלקתיים ובין האקדמיה והעבודה בשטח, תביא לשיפור בר-מדידה במדדים שונים המתבטאים בעבודת רטורנו הכוללת, לטובת המטופלים השונים, כמו לדוגמה צמצום נשירה מטיפול, שיפור של מדדי שיקום והחלמה כוללים של מטופלים ובניית תוכנית החלמה מותאמת אישית. להערכתנו שיפור זה ישפיע לטובה על חיי המטופלים ועל סביבתם האישית והחברתית. במידה והנחה זו תאומת, ניתן יהיה ליצור מודל פעולה דומה בקהילות טיפוליות אחרות ובעוד מוסדות שיקום מקבילים. 

יישום ידע

יצירת ידע

הנחלת ידע

התמכרות והגישה הטיפולית
התמכרות היא מחלה התנהגותית שנוגעת בכל תחומי החיים של הסובלים ממנה ולרוב גם של סביבתם הקרובה. מקובל בין חוקרים ומטפלים לראות את ההתמכרות כמורכבת ממספר מוקדים או רמות: חברה, התנהגות, נפש ורוח. ישנן התמכרויות שעלותן לחברה היא גבוהה, כמו התמכרות לסמים, לאלכוהול, לתרופות מרשם וגם להימורים ולמין, וישנן התמכרויות שפוגעות בעיקר בסובלים מהן, כמו התמכרות לאוכל, למחשב (גיימינג או אינטרנט), או לקניות. לכל התמכרות ישנם מאפיינים ייחודיים, אך יש גם מאפיינים משותפים לכלל ההתמכרויות השונות. היות וכך רואים תדירות מכורים שמחליפים התנהגות התמכרותית אחת באחרת תוך כדי ההחלמה, או לחילופין, שמציגים מראש בו-זמנית מספר סוגי התמכרויות. 
מוקד עניין משותף לכל ההתמכרויות הוא הקושי למנוע את התפתחותה וגם הקושי להניע מכורים להיכנס לתהליך של גמילה והחלמה, עם נטייה ברורה של מכורים לחזור וליפול אל ההתמכרות גם לאחר תהליך החלמה ארוך. השינויים החברתיים והטכנולוגיים המהירים בתקופתנו משפיעים גם על ההתמכרויות, שמשתנות בהתאמה. לדוגמה, הופיעו התמכרויות חדשות – למסכים (גיימינג, אינטרנט, פורנו ועוד) – אצל אוכלוסייה מיוחדת שמחייבת התמחות מתאימה. אחת ההשלכות של זה היא שהתמכרות למין הפכה לנגישה לכל (על ידי צריכת פורנו ודומיו) וכתוצאה מכך גיל ההתחלה שלה יורד והולך ותפוצתה מתרחבת. דוגמה נוספת - שימוש במריחואנה הפך למקובל בחברה הנורמטיבית וישנן תופעות חדשות של שימוש לרעה בסם. מאפיינים דינמיים אלו של ההתמכרויות השונות, ביחד עם תפוצתן הגדלה בחברה, מחייבים שכלול תדיר של אמצעי הסיוע למכורים, למשפחותיהם וגם שכלול של אמצעי המניעה החברתיים – חינוכיים. אולם לעתים קיים פער בין תהליך היווצרות הידע ושכלולו לבין תהליך הטמעתו הן בקרב חוקרים ובמיוחד בקרב אנשי השטח המתמודדים עם בעיות ההתמכרות השונות. מטרת המרכז האוניברסיטאי רטורנו היא לגשר על פני פער זה. 
רטורנו הינה עמותה העוסקת בטיפול ומניעת התמכרויות. העמותה פועלת למעלה משני עשורים, והינה ייחודית במתן מענה לקהל מקרב המגזר הדתי והחרדי, בצד מענה לחברה הרחבה על כלל מגזריה. רטורנו משלבת בעבודתה השוטפת ערכי יהדות ורוחניות שמשולבים במקצועיות עדכנית.  ייחוד נוסף של רטורנו הינו הגדרה רחבה של ההתמכרות באופן המאפשר לספק מענה למכורים להתנהגויות שונות (כגון, סמים, הימורים או התמכרות לגיימינג או למין). ברטורנו קיימות מספר מחלקות: קהילה טיפולית לנוער, קהילה טיפולית לבוגרים, אשפוזית, מחלקה אמבולטורית וכן מחלקת מניעה והסברה.  

WhatsApp Image 2021-05-31 at 8.08.59 PM.
bottom of page