top of page
WhatsApp Image 2021-05-31 at 8.08.59 PM.

המרכז הטיפולי אוניברסיטאי בר אילן - רטורנו

WhatsApp Image 2021-05-31 at 8.08.59 PM(

מי אנחנו?

המרכז הטיפולי של אוניברסיטת בא אילן בשיתוף מכון רטורנו

פיתוח מקורי וחדשני של ליווי אקדמי רצוף לפעילות החברתית והקלינית שנעשית בקהילה טיפולית לטיפול ומניעת התמכרויות. בדומה לבית חולים אוניברסיטאי, צוות הקהילה הטיפולית לומד את עצמו תוך כדי עבודה שוטפת עם הנחיה אקדמית צמודה של חוקרים ממגוון תחומים רחב. יישום של מדע הנתונים מאפשר התחשבות במגוון רחב של גורמים על מנת לספק את הטיפול הטוב ביותר המותאם לצרכים משתנים של כל מטופל. מצבם של המטופלים נבדק באופן רציף כדי לתת מענה לכל צורך טיפולי שמופיע הן אצל מטופל יחיד והן אצל קבוצת מטופלים. הצירוף של כל אלו מאפשר השגת מטרות טיפוליות טובות יותר, לרווחת המטופלים, בני משפחתם והחברה.

מטרות | יעדים | חזון

המרכז יהווה מרכז ליצירה והפצה של ידע להתמכרויות ודרכי התמודדות

החדשנות במודל היא הפיכתו של הסגל לגורם המעורב באופן פעיל ביצירת מדע נתונים רציף ברטורנו, ביצירת ידע באמצעות יוזמה והרצה של מחקרים (מחקרי הערכה, מחקרים יישומיים ואחרים), בהנחלת ידע באמצעות הוראה והכשרה של סטודנטים ממחלקות שונות באוניברסיטה המשתלמים ברטורנו ובמקרים מסוימים גם בהצטרפות כמרצים לסגל ההוראה במחלקות שונות וכן באמצעות כתיבה אקדמית ומקצועית והופעה בכנסים מדעיים ומקצועיים. לתפיסתנו החדשנות של המרכז האינטרדיסציפלינרי תמחיש את המקוריות המדעית והמקצועיות יוצרת ההשפעה של האוניברסיטה ותסייע לחיזוק האטרקטיביות שלנו בכל המעגלים הרלבנטיים.

אוניברסיטת-בר-אילן-צילום-אוניברסיטת-בר-אילן-16-e1577893115279-1000x596.jpg
רטורנו.jpg

מחקר

ועדת המחקר של המרכז המחקרי-טיפולי-אוניברסיטאי "בר אילן-רטורנו"

לצד הקמתו ופעילותו של המרכז המחקרי-טיפולי-אוניברסיטאי "בר אילן-רטורנו", נוסדה ועדת המחקר של המרכז המיועדת לקדם, לסייע ולאשר מחקרים במסגרתו. 
קיום מוצלח של מחקרים והימנעות מיצירת עומסים מחקריים רבים מדי על הקהילה, מטופליה, בוגריה ובני משפחתם, מחייבים סנכרון והכוונה כמותית ואיכותית של המחקרים, ובקרה על תהליך אישורם. 

צוות המרכז

Eitan-Eckstein-121-e1600940201182-1024x1

הרב איתן אקשטיין

מנכ״ל רטורנו

Tomer-Einat-374x377.jpg

פרופ׳ תומר עינת

ראש המרכז האוניבריסטאי

P1060414.jpg

פרופ׳ גל ידיד

המרכז לחקר המוח והפקולטה למדעי החיים

תמונה נתי רונאל.png

פרופ׳ נתי רונאל

יוזם ומוביל את המרכז הטיפולי  האוניברסיטאי

bottom of page